جشنواره ملی کارآفرینی ایدانه

جشنواره ملی کارآفرینی ایدانه

جشنواره ملی ایدانه با هدف ترویج نوآوری و رشد و توسعه

کسب و کار خودتو راه بنداز...

ایدانه چیست؟

جشنواره ملی ایدانه با هدف ترویج نوآوری و رشد و توسعه

ایده‌های نوین در سه بخش برگزار می‌گردد.

  1. بخش اول پیش رویداد
  2. بخش دوم دوره های توانمندسازی
  3. بخش سوم رویداد ایدانه

دوره های توانمند سازی

پیش رویداد چیست؟

بخش نخست پیش رویداد است که در روز جمعه 6 تیرماه 1399 برگزار می‌گردد، این بخش با هدف آشنایی با روند کلی جشنواره ملی ایدانه برگزار میگردد.

رویداد چیست؟

بعد از دوره های توانمندسازی و شکل گیری تیم ها حالا در رویداد زمان ارایه اولیه ایده ها فرا رسیده است تا با مشاوره منتور های حاضر در رویداد، اشکالات احتمالی ایده ها رفع شده و آماده ارایه به داوران گردند.

مجله

اخبار

حامیان ما

دانلود کتابچه ايدانه
دانلود