اطلاعیه شماره 2: جشنواره ایدانه مجازی شد

جشنواره ایدانه مجازی شد

همانگونه که قبلا اطلاع رسانی گردید ایدانه یک جشنواره با هدف تکمیل زنجیره زیست بوم کارآفرینی و نوآوری با حضور اکثر حلقه های این زنجیره است که به منظور هم افزایی و رشد ایده های نخبگان ایجاد شده است.ایدانه با چشم انداز ایجاد قطب منطقه ای فناوری و نوآوری شمال غرب کشور در شهرستان خرمدره […]

اطلاعیه شماره ۱: فراخوان‌مشکلات صنایع

مطابق برنامه زمان بندی جشنواره ملی ایدانه بخش نخست جشنواره ایدانه همایش افتتاحیه و پیش رویداد بود که همان طور که اطلاع رسانی گردید این بخش به علت ملاحظات اقتضایی در مورخ ۵ تیرماه 1399 لغو گردید. اما از آنجایی که یکی از رویکرد های جشنواره ملی ایدانه حل مشکل صنایع از طریق تکمیل کردن […]