جشنواره ملی کارآفرینی ایدانه

ثبت نام و ثبت ایده

هزینه ثبت نام برای تیم های 1 تا 3 نفره 150 هزارتومان که با احتساب تخفیف ثبت نام زود هنگام 98 هزار تومان میشود و تیم های بیشتر از 3 نفر به ازای هر فرد اضافه 25 هزارتومان به مبلغ ثبت نام اضافه میگردد.

ثبت نام

ثبت نام کنید!

ثبت نام

برای ثبت نام و مشاهده تعرفه ها کلیک کنید!
ثبت نام
دانلود کتابچه ايدانه
دانلود